АГУ ИНФОРМАЦИЯ

Сравнителна таблица "Разход и Икономия на гориво" към мес. Септември, 2012 г.

АвтомобилA 95  LPGCNG A 95 A 95  LPG
 до8,5/100  10/1005/100    
 1600 м 3 2,75 лв 1,39 лв1,85 лв LPG  CNG CNG
  Разход в лв23,35 13,909,25 9,4514,10 4,65 
 Икономия    40%60%33%
       
Автомобил  А 98 LPG CNG A 98 A 98  LPG
 до 10/100  11,2/100 5,9/100   
 2000 м 32,88 лв  1,39 лв 1,85 лв LPG CNG CNG
 Разход в лв28,80  15,5610,90 13,24 17,904,66
Икономия    45%62%30% 
       
 Автомобил  А 98 LPG CNG A98A 98  LPG 
 над 12/100 14,4/100 7/100   
  2000 м32,88 лв   1,39 лв1,85 лв  LPG CNG CNG
  Разход в лв34,5620,00 12,95  14,56 21,60  7,05 
  Икономия    42%62%35%

Легенда: * Цена на метан (CNG) в лв. за kg =  1,85 лв
                1 kg метан = 5,6 литра метан = 1,7 литра бензин
                1 kg метан = 5,6 литра метан = 1,86 литра LPG
                * Среден разход на метан (CNG) в kg