“Метан Маркет” ООД

Лого на фирма метан Маркет

“Метан Маркет” ООД е учередена през 2004г. Предметът на дейност на фирмата обхваща:

  • компресиране на природен газ за автомобили, битови и промишлени нужди;
  • доставка на компресиран природен газ за мобилни компресорни станции, битови и промишлени нужди;
  • изработване на полуремаркета и газопакети за пренос на компресиран природен газ;
  • доставка и подръжка на автобуси – градски и междуградски тип, работещи с природен газ като автомобилно гориво;
  • доставка и подръжка на камиони – леко и тежкотоварни, работещи с природен газ като автомобилно гориво;
  • преустройство на дизелови автобуси и камиони за работа с природен газ, через монтаж на нови газови двигатели;
  • доставка и поддръжка на стационарни двигатели, работещи с природен газ , предназначени за задвижване на компресори за метанстанции.